kreni od sebe...

Za bolji svijet

Powered by:

1.

Nema cjepiva za klimatske promjene

Premda je fokus većine stanovnika na pandemiji i njezinim posljedicama, trebamo biti svjesni da se u isto vrijeme odvija borba za čovječanstvo, koja je dugotrajnija i s mnogo većim posljedicama za cijeli svijet. Za razliku od koronavirusa, cjepivo protiv klimatskih promjena ne postoji i, ako želimo bolji svijet - moramo krenuti od sebe.

2.

Kakve nas drastične posljedice očekuju?

Pariškim dogovorom globalno se pokušava spriječiti prelazak granice od 2°C zagrijavanja. Ako u tome ne uspijemo, predviđa se da bi se Zemlja do 2100. godine zagrijala za 4°C. Takvo zagrijavanje imalo bi katastrofalne posljedice za civilizaciju.

Provjerite koji će dijelovi Hrvatske biti pod vodom!

Grad:

Interaktivna karta

Povećanje temperature:

Za pregled karte povucite graničnik u stranu.

Izvor: Flood Maps

3.

Utjecaj pandemije na okoliš

Branko Grisogono, jedan od vodećih hrvatskih meteorologa i profesor dinamičke meteorologije na zagrebačkom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, dao je osvrt na ovu temu te je objasnio zašto stvari nisu tako optimistične kao što nam se činilo na početku.

4.

Kamo baciti "korona" otpad?

U svibnju je iz Zagrebačkih otpadnih voda stigao poziv građanima da ne bacaju sanitetski otpad u toalete jer su pri čišćenju začepljenog pročistača našli velike nakupine tekstila, dezinfekcijskih maramica, silikonskih rukavica i respiratornih maski. Da bi se slične situacije ubuduće izbjegle, potrebno je znati kako pravilno zbrinuti ''korona otpad''.

MASKE

Vrste: Pamučna maska, medicinska/kirurška maska, zaštitna maska s ventilom i bez ventila (FFP2 i FFP3). Sve zaštitne maske koje se više ne mogu koristiti potrebno je odložiti u plastičnu vrećicu, a potom u spremnik za miješani komunalni otpad.

Napomena: Korištene maske ne smijete odlagati u spremnike za korisni otpad, poput papira ili biootpada, niti u vrećice za sakupljanje plastične i metalne ambalaže.

RUKAVICE

Nakon nošenja, zaštitne plastične rukavice trebate odvojiti u posebne vrećice i odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad.

Napomena: Nakon što rukavice odložite u vrećicu, pobrinite se da je ona čvrsto zatvorena.

DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA

Praznu plastičnu ambalažu od dezinficijensa potrebno je dobro isprati vodom te odložiti u vrećice za plastičnu ambalažu ili u žute spremnike.

Napomena: Ako je na ambalaži drukčija oznaka (npr. neka od oznaka štetnosti), posebno je odvojite i odnesite u najbliže reciklažno dvorište.

DETERDŽENTI

Ambalažu je prije odlaganja potrebno isprati vodom i očistiti od sadržaja. Ambalažu koja je sadržavala deterdžente potrebno je odložiti u žute vrećice za plastičnu i metalnu ambalažu ili u žute spremnike na zelenim otocima.

Napomena: Ako ambalaža od deterdženta sadrži oznaku opasnih tvari, tad je odložite u posebnu vrećicu te odnesite u najbliže reciklažno dvorište.

PAPIRNA KONFEKCIJA

Svu papirnu i tekstilnu konfekciju koja je nastala u kućanstvu odvojite i stavite u kantu za otpad koja ima poklopac ili u čvrsto zatvorenu vreću. Zatim vreću odložite u spremnik za miješani otpad.

Napomena: Papirna i tekstilna konfekcija podrazumijevaju otpadne maramice, ubruse, krpe i ostali sličan otpad.

ODLAGANJE OTPADA ZA OSOBE KOJE SU ZARAŽENE ILI U SAMOIZOLACIJI

Otpad osoba koje se zbog potvrđene infekcije ili sumnje na infekciju koronavirusom nalaze u samoizolaciji potrebno je odložiti unutar običnih plastičnih vrećica za otpad i čvrsto zavezati. Potom tu vrećicu staviti u drugu plastičnu vrećicu, koju također treba čvrsto zatvoriti.

Napomena: Tako pripremljen otpad držite odvojeno od ostaloga kućnog otpada najmanje 72 sata (3 dana) prije odlaganja u spremnik za miješani komunalni otpad.

Izvor: Upute za odlaganje zaštitne opreme,
Zagrebački holding

5.

Kako spriječiti najgori scenarij?

Ovo je dobar početak

Ne kupujte više nego što trebate jer bacanje hrane i suvišnih stvari rapidno raste.

Svakodnevnim petominutnim tuširanjem umjesto kupanja štedite 400 l vode tjedno.

Ne upotrebljavajte proizvode za jednokratnu upotrebu - upaljače, kemijske olovke, baterije – i jednokratnu plastiku

Smanjite potrošnju papira i iskoristite obje strane jer je potrebno 17 stabala za proizvodnju 1 t papira.

Kupujte veća pakiranja i proizvode u rinfuzi jer time izbjegavate otpad od plastičnih pakiranja.

Koristite deterdžente koji nisu na bazi fosfata jer fosfat kroz otpadne vode dolazi do mora i potiče rast toksičnih plavo-zelenih algi.

Zamijenite obične žarulje štednima jer su istraživanja pokazala da bi to dovelo do smanjenja emisije CO2 za 20 milijuna tona godišnje.

Razgovarajte o problemu otpada i čuvanja okoliša s drugima jer je važno proširiti ovu poruku.